top of page

Oordeel niet?Oordeel niet!


Dat is één van de vele adagio's die het spirituele landschap teisteren. Wat leidt tot één grote vage eenheidssoep waarin geen goed of fout meer bestaan. En dat goed of fout niet bestaan, dat komt vooral goed uit voor zij die snode plannen hebben of niet de moed om genadeloos naar zichzelf te kijken.Dus:


Oordeel wel. (Over goed of fout)

Kijk scherp. Benoem helder.

Train je onderscheidingsvermogen.

Laat je niet met alles en iedereen in.

Stel je de vraag: voelt dit echt goed? Doet dit me echt goed?


Wees mens. En oordeel.

Ook over goed en fout in jezelf.

Alleen zo groei en zuiver je echt.


Niet door weg te kijken.

Niet door alles in één grote vage eenheidssoep te gooien.

Niet door te zeggen dat goed en kwaad niet bestaan.

Niet door te geloven dat we allen een grote wolk van licht en liefde zijn.


Het is geen pretje.

Ontdekken dat je een zondig mens bent.

Dat je nooit definitief geheeld zult zijn.

Dat in jou ook licht en donker leven.

Niet alleen maar liefde.


Wees dus mild.

Vergeef jezelf. Vergeef de ander.


Maar kies wijs.

Onderscheid.

Baken je af.

Trek lijnen.

Eer je weerstanden. (Die hebben betekenis)

Huldig je grenzen.

Volg en voel jezelf.

留言


bottom of page